Najnovšie Publikácie

ISBN: 978-92-76-10208-3
Author: Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.

DOI:

ISBN: 978-80-89524-48-8

Autori:
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Gerbery, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

DOI:

ISBN: 978-80-89524-46-4

Autori:
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Škobla, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

DOI: