CSPV SAV pri riešení nízko-uhlíkovej transformácie a regiónu Horná Nitra

Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV nadväzuje na niekoľko rokov výskumu sociálnej a ekonomickej transformácie spoje

Online workshop k projektu COSME

Výskumníčka Prognostického ústavu Lucia Mýtna Kureková, PhD sa 13.

CSPV SAV úspešné v realizácii výskumných projektov H2020

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) bolo hodnotené  v oblasti spoločenských a  humanitných vied ako jedno z najlepších v za

Ochorenie COVID-19 na Slovensku optikou demo-geografického výskumu

Stretnutie s predstaviteľmi rakúskej Iniciatívy pre vzdelávanie dospelých

Individuálne vzdelávacie účty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizovalo seminár s názvom “Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti

Konferencia Vykurovanie 2020: Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom

Dňa 10.-14.02.2020 sa konala medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2020: „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“, ktorá

Stretnutie projektového tímu Margiwork

Stretnutie členov projektového tímu projektu APVV-17-0141 - „Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvate

Medzinárodná konferencia Zmena klímy 2019

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravilo medzinárodnú konferenciu ZMENA KL

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE AKO SOCIÁLNA INOVÁCIA

Prognostický ústav SAV v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravil konferenciu -  „Verejné obstarávanie so spoločenským dopadom“

30 rokov Prognostického ústavu SAV

Dňa 6. novembra sa pri príležitosti 30.

ENLIVEN - Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?

Prognostický ústav CSPV SAV v rámci projektu Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (ENLIVEN) pripravil dňa 21.6.2019

Prezentácia výsledkov výskumu ENLIVEN

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2019/2020

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v spolupráci s Prognostickým ústavom  Centra spoločenských a psychol

Konferencia - Trh práce na Slovensku 2019+

Vo štvrtok 6.decembra 2018 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2019+“,