Predstavenie záverov publikácie „Labour market in Slovakia 2017+“

Na konferencii 11.

Predstavujeme Vám publikáciu "Trh práce na Slovensku 2016+"

Predstavujeme Vám publikáciu "

Prvé východoslovenské podujatie iniciatívy ProCeSI

Prvé východoslovenské podujatie iniciatívy ProCeSI (Prognostického Centra pre Spoločenskú Integráciu) sa konalo v Prešove v piatok 13.

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vydalo zriaďovaciu listinu

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vydalo zriaďovaciu listinu Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) uznesením č.