default_image

Predstavujeme Vám publikáciu "Trh práce na Slovensku 2016+", ktorá je výsledkom projektu APVV. Koordinátorom projektu je Prognostický ústav CSPV SAV, partnerom projektu sú Ekonomický ústav SAV a Filozofická fakulta UK.