Pozícia
vedecký pracovník
Door Number
58
Akademická kvalifikácia
Richard Heriban je vedecký pracovník Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje multidisciplinárnym prístupom v analýze trhov práce, regionálnych disparít a aspektom migrácie. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, University of Canterbury in Christchurch, doktorát obhájil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Ako externý lektor spolupracoval s Leuphana Universität Lüneburg.

Vedúci/vedúca projektov
- Projekt VEGA 2/0163/20 Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD
Oblasti vedeckého záujmu
- Trh práce
- Regióny SR
- Migračné toky