Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Trh prace 2019
LABOUR MARKET IN SLOVAKIA 2019+

ISBN9:    78-80-7144-296-7
e-ISBN:    978-80-7144-297-4

Editor:
Miroslav Štefánik et al.

DOI:
obalka-labmar
Labour market in Slovakia 2016+

ISBN 978-80-7144-255-4

Team
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ing. Ivana Studená, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Ing. Ivan Lichner, PhD., Ing. Katarína Karasová, Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. M.Sc. Pavol Baboš, PhD.

DOI:
labour
Labour Market in Slovakia 2017+

Team
Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. M.Sc. Pavol Baboš, PhD., Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., Ing. Katarína Karasová, Ing. Ivan Lichner, PhD., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Ivana Studená, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

DOI: