The Brussels Times cituje výsledky výskumu

Projekt POW-Bridge

Vedecké pracovníčky Prognostického ústavu CSPV SA Lucia Mýtna Kureková, Ivana Studená a Lucia Kováčová začali participovať na medzinárodnom projekt

Medzinárodný online workshop: “Vylúčenie migrantov z prístupu ku sociálnym politikám”

Výskumníčka Prognostického ústavu Lucia Mýtna Kureková sa v dňoch 17.-19.

Prognostický ústav CSPV SAV pripravil súbor odporúčaní k téme prístupu ku kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúre v rómskych osadách

Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v spolupráci s neziskovou organizáciou Rómsky inštitút realizovali výskum zamera

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v spolupráci s P

Webinár: Prístup ku kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúre v rómskych osadách a štrukturálne nerovnosti na Slovensku

Pracovná migrácia v EÚ: expertný seminár BMAS Nemecka s účasťou výskumníčky Prognostického ústavu

Fed

CSPV SAV pri riešení nízko-uhlíkovej transformácie a regiónu Horná Nitra

Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV nadväzuje na niekoľko rokov výskumu sociálnej a ekonomickej transformácie spoje

Online workshop k projektu COSME

Výskumníčka Prognostického ústavu Lucia Mýtna Kureková, PhD sa 13.

CSPV SAV úspešné v realizácii výskumných projektov H2020

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) bolo hodnotené  v oblasti spoločenských a  humanitných vied ako jedno z najlepších v za

Ochorenie COVID-19 na Slovensku optikou demo-geografického výskumu

Stretnutie s predstaviteľmi rakúskej Iniciatívy pre vzdelávanie dospelých

Individuálne vzdelávacie účty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizovalo seminár s názvom “Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti

Konferencia Vykurovanie 2020: Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom

Dňa 10.-14.02.2020 sa konala medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2020: „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“, ktorá

Stretnutie projektového tímu Margiwork

Stretnutie členov projektového tímu projektu APVV-17-0141 - „Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvate