VEREJNÉ OBSTARÁVANIE AKO SOCIÁLNA INOVÁCIA

Prognostický ústav SAV v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravuje konferenciu -  „Verejné obstarávanie so spoločenským dopadom“

ENLIVEN - Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?

Prognostický ústav CSPV SAV v rámci projektu Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (ENLIVEN) pripravil dňa 21.6.2019

Prezentácia výsledkov výskumu ENLIVEN

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2019/2020

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v spolupráci s Prognostickým ústavom  Centra spoločenských a psychol

Konferencia - Trh práce na Slovensku 2019+

Vo štvrtok 6.decembra 2018 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2019+“,

Prednáška Dr. Chalapati z Taiwanu

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied – Prognostický ústav dňa 24. októbra 2018 hostil prednášku Dr.

Konferencia - UDRŽATEĽNÉ MESTÁ V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

V utorok 16.októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia

Účasť CSPV SAV na konferencii ECER 2018 v Bolzane

Tím vedeckých pracovníkov CSPV SAV, ktorí participujú na projekte H2020 ENLIVEN „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe“

Výsledky výberového konania na pozíciu vedeckého pracovníka/čky

Oznámenie o výsledku výberového konania na pozíciu vedeckého pracovníka/čky CSPV SAV v organizačnej zložke Prognostický ústav.

Vyšlo nové číslo časopisu Prognostické práce/FAR

Výsledky volieb do Správnej rady CSPV SAV, v.v.i.

Vedecká rada CSPV SAV, v.v.i. vyhlásila voľby do Správnej rady CSPV SAV, v.v.i., ktoré sa konali 11. júla 2018.

Konkurz na pozíciu vedeckého pracovníka/pracovníčky

Prognostický ústav SAV organizačná zložka CSPV SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/pracovníčky pre prácu so zameraním na p

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady v.v.i.

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúci

Medzinárodná návšteva z Lotyšska

Dr Elīna Apsīte – Beriņa, výskumná pracovníčka z Lotyšska z Univerzity of Latvia, navštívila Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenske

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých "Sila a radosť z učenia"

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR  v spolupráci s Odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR