Dokupilova
Pozícia
vedecká pracovníčka
Číslo dverí
65
Akademická kvalifikácia
Dušana Dokupilová je vedecký pracovník Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje matematickému modelovaniu a predpovediam vo viacerých oblastiach - životnom prostredí, ekonomike, energetickej chudobe, zmene klímy. Študovala na Matematicko- fyzikálnej fakulte UK v Bratislave, doktorát obhájila na Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave. Pracovala v Národnej banke Slovenska.

Členka projektových tímov:
- Projekt Vega 2/0151/19
- Projekt COST – ENGAGER
Oblasti vedeckého záujmu
- Matematické modely
- Energetická chudoba
- Klimatická zmena
Životopis