Najnovšie Publikácie

ISBN9:    78-80-7144-296-7
e-ISBN:    978-80-7144-297-4

Editor:
Miroslav Štefánik et al.

DOI:

ISBN 978-80-7144-255-4

Team
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ing. Ivana Studená, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Ing. Ivan Lichner, PhD., Ing. Katarína Karasová, Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. M.Sc. Pavol Baboš, PhD.

DOI:

Team
Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. M.Sc. Pavol Baboš, PhD., Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., Ing. Katarína Karasová, Ing. Ivan Lichner, PhD., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Ivana Studená, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

DOI: