Najnovšie Publikácie

ISBN: 978-80-89524-45-7

Authors:
Richard Filčák, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences
Daniel Škobla, Institute of Ethnology and Social Anthropology, Slovak Academy of Sciences
Dušana Dokupilová, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences

DOI:

ISBN9:    78-80-7144-296-7
e-ISBN:    978-80-7144-297-4

Editor:
Miroslav Štefánik et al.

DOI:

ISBN 978-80-7144-255-4

Team
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ing. Ivana Studená, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Ing. Ivan Lichner, PhD., Ing. Katarína Karasová, Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. M.Sc. Pavol Baboš, PhD.

DOI: