Pozícia Meno E-mail Telefón Číslo dverí Profil
Director CSPS SAS Mgr. Denisa Fedáková, PhD. dfedak@saske.sk +421 55 625 58 56 >
Deputy Head Ing. Ivana Studená, PhD. progistu@savba.sk 52 49 52 56 56 >