Konferencia CSPV SAV Stará Lesná 2018

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV organizuje 3. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch  5. a 6. apríla 2018 v Starej Lesnej v priestoroch Kongresového centra SAV Academia. Vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV zastrešení v rámci Centra spoločenských a psychologických vied SAV budú diskutovať o vedeckom smerovaní, nových projektoch, možnostiach a výzvach vyplývajúcich z transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI).

Program konferencie si môžete pozrieť: tu