Logo PU

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v spolupráci s Prognostickým ústavom  Centra spoločenských a psychologických vied SAV Bratislava vyhlasuje témy dizertačných prác na školský rok 2019/2020. Termín podania prihlášok na interné doktorandské štúdium je do 30. augusta 2019.

 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2019/2020

školiteľka: Prof. Ing. EMÍLIA SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, PhD. emilia.beblava@fses.uniba.sk

Image removed.Image removed.Štrukturálne reformy vo verejnom sektore na Slovensku: agenturizácia a decentralizácia vs centralizácia

 

školiteľka: Doc. Mgr. KATARÍNA STAROŇOVÁ, PhD. katarina.staronova@fses.uniba.sk

Image removed.Image removed.Politicko-administratívne vzťahy na ústredných orgánoch štátnej správy

 

Image removed.Image removed.školiteľ: doc. Ing. DrSc. VLADIMÍR  BALÁŽ, PhD. kontakt:  vbalaz@yahoo.com

1. Postoje verejnosti k imigrantom v Európskej únii

2. Diaspora a cirkulácia poznatkov

3. Vplyv politík rozvoja finančnej gramotnosti na skutočné finančné správanie mladých ľudí

 

školiteľka: Ing. EDITA NEMCOVÁ, PhD. kontakt:  progedit@savba.sk

Image removed.Image removed.1. Trendy a perspektívy rozvoja MSP v malých otvorených ekonomikách EÚ

2. Strategické a implementačné rámce politík pre podporu celoživotného vzdelávania ich vplyv na zručnosti a zamestnatelnosť dospelých. Analýza vybraných politík vzdelávania v kontexte zvyšovania účasti na celoživotnom vzdelávaní, rozvoja zručností a zamestnatelnosti vybraných cieľoch skupín dospelých.

 

školiteľ: Mgr. MSc. RiICHARD FILČÁK, PhD. kontakt: progrfil@savba.sk

Image removed.Image removed.1. Trh práce, ľudia a sociálna inklúzia: Anómia, prekérne zamestnania a trendy versus ciele sociálnych politík.

2. Výskum fenoménu energetickej chudoby ako výzva pre tvorbu verejných politík.

 

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Letak UVP_Temy PhD_19-20_2.pdf95.74 KB