Pozícia
vedecká pracovníčka
Číslo dverí
63
Akademická kvalifikácia
Elena Fifeková je výskumnou pracovníčkou Prognostického ústavu SAV. Vysokoškolské vzdelanie absolvovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre hospodárskej politiky. Vo svojom výskume sa dlhodobo venuje (predmety Hospodárska politika, Ekonomický rozvoj).

Člen/Členka projektových tímov:
- VEGA grant no. 2/0002/18
Oblasti vedeckého záujmu
- Ekonomický rozvoj
- Inštitucionálna kvalita, nerovnosť v príjmoch a bohatstve
- Konkurencieschopnosť ekonomiky