Prednáška Dr. Chalapati z Taiwanu

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied – Prognostický ústav dňa 24. októbra 2018 hostil prednášku Dr. Supaporn Chalapati, z I-Shou Univerzity v Kaohsiungu na Taiwane na tému výskumu a výučby v medzikultúrnom prostredí. Dr. Chalapati predstavila najnovšie trendy v internacionalizácii univerzít v Ázijskom prostredí spojené s jej skúsenosťami “flying teacher.” To sa momentálne vyznačuje nárastom výučby v anglickom jazyku a v zakladaní pobočiek etablovaných univerzít v krajinách juhovýchodnej Ázie, ako napríklad RMIT University Melbourne, pôvodne ako súčasť ekonomických stratégií jednotlivých krajín.  Zahŕňa to hlavne importovanie curricula, zamestnávanie zahraničných lektorov a udeľovanie prestížnych diplomov absolventom. Štúdium je finančne náročné a diplom predstavuje pre študentov okrem akademickej a ekonomickej hodnoty aj nesmierny spoločenský status a možnosť networkingu.

Dr. Chalapati pripravuje štúdiu na tému akademickej a študentskej mobility spolu s Dr. Gabrielom Weiblom, ktorého hostila na Taiwane v máji tohto roku. Dr. Chalapati bola jedným z hlavných panelistov na konferencii EURASI Forum 2018 a študentskom module Model ASEM Bratislava Spin-off 2018, ktoré sa konali 26. - 28. októbra 2018 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Ich hlavným cieľom bolo poskytnúť vzdelávaciu platformu a motiváciu pre mladých lídrov z partnerských krajín ASEM vrátane Slovenska, a zvýšiť tak záujem o proces ASEM a o spoluprácu medzi Európou a Áziou. https://eurasiforum.org/ https://fses.uniba.sk/podujatia/model-asem-2018/