default_image

Na konferencii 11. januára 2017, ktorá sa konala na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave boli predstavené závery publikácie „Labour market in Slovakia 2017+“. Monografia vznikla v rámci projektu APVV. Koordinátorom projektu je Prognostický ústav CSPV SAV, partnerom projektu sú Ekonomický ústav SAV a Filozofická fakulta UK.