Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Oblka Chudoba
Energetická chudoba na Slovensku 2020: Od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky

ISBN: 978-80-89524-48-8

Autori:
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Gerbery, Fakulta sociológie Univerzita Komenského v Bratislave
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

DOI:
Obalka SK
VYBAVENOSŤ KANALIZÁCIOU V RÓMSKYCH OSADÁCH. Ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti

ISBN: 978-80-89524-46-4

Autori:
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Škobla, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

DOI:
Obalka Horna Nitra EN
THE POTENTIAL AND CHALLENGES OF SOCIALLY SENSITIVE, LOW-CARBON REGIONAL TRANSITION: THE CASE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UPPER NITRA

ISBN: 978–80–89524–44–0

Authors:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
Ing. Tomáš Jeck, PhD.

Centre of Social and Psychological Sciences has published this monography within the edition series Forecasting Works: Research to Practise/Výskum pre prax.

DOI:
Titulka
The social and employment situation of Roma communities in Slovakia

ISBN 978-92-846-6497-9 (printová verzia)
ISBN 978-92-846-6496-2 (online verzia)

Authori:
doc. Mgr. M.A. Martin KAHANEC, PhD.
M.A. Lucia KOVÁČOVÁ
Mgr. M.A. Zuzana  POLÁČKOVÁ, PhD.  
M.A. Mária  SEDLÁKOVÁ

Titulka starnutie
Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore

ISBN: 978-80-89524-39-6

Autori:
Branislav Šprocha - Prognostický ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Pavol Ďurček - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

DOI:
Scenare pre prirodu Slovenska
Scenáre pre prírodu Slovenska

ISBN: 978-80-8213-013-6

Editori:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
RNDr. Mgr. Radoslav Považan, MSc., PhD.

DOI:
Titulka Populacna prognoza 2040
Kraje a okresy v demografickej perspektíve. Populačná prognóza do roku 2040

ISBN:978-80-89398-42-3

Autori:
Branislav Šprocha - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum; Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Boris Vaňo - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum
Branislav Bleha - Katedra ekonomickej asociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

DOI:
Ročenka sociálneho podnikania
Ročenka sociálneho podnikania

ISBN: 978-80-89524-31-0

Editorka:
Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.

DOI:
Titulka NDV
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku

ISBN: 978-80-89524-38-9

Autori:
Branislav Šprocha - Prognostický ústav CSPV SAV
Pavol Tišliar - Katedra etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave

DOI:
Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku
Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku. Výzvy (aj) pre programové obdobie 2021 – 2027

ISBN:
978-80-89524-35-8 (printová verzia)
978-80-89524-36-5 (online verzia)

Autor:
Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.

DOI: