Prínosy slovenskej migrácie


Čítať viac o Prínosy slovenskej migrácie

Téma medzinárodnej migrácie má interdisciplinárny charakter. V súčasnosti je migrácia väčšinou skúmaná kvantitatívne - štatistikami. Našou ambíciou projektu je zaplniť určité medzery v chápaní jednotlivých typoch slovenskej migrácie použitím mixu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód.

Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja


Čítať viac o Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja

Kohézne politiky sú spojené s rozsiahlymi investíciami, ktorých cieľom má byť vytváranie pracovných miest, riešenie problému zmeny klímy a znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (Stratégia EÚ 2020). Ich prierezovou prioritou v SR sú marginalizované rómske komunity (MRK). Kľúčovými otázkami je účinnosť aplikovaných prístupov (definovaná ako rozsah, v akom sa podarilo dosiahnúť kvalitatívne zmeny) a ich funkčnosť (definovaná ako rozsah, v akom viedli k výsledkom, ktoré sú v súlade s identifikovanými sociálno-ekonomickými a environmentálnymi problémami).

Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja


Čítať viac o Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja

Kohézne politiky sú spojené s rozsiahlymi investíciami, ktorých cieľom má byť vytváranie pracovných miest, riešenie problému zmeny klímy a znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (Stratégia EÚ 2020). Ich prierezovou prioritou v SR sú marginalizované rómske komunity (MRK). Kľúčovými otázkami je účinnosť aplikovaných prístupov (definovaná ako rozsah, v akom sa podarilo dosiahnúť kvalitatívne zmeny) a ich funkčnosť (definovaná ako rozsah, v akom viedli k výsledkom, ktoré sú v súlade s identifikovanými sociálno-ekonomickými a environmentálnymi problémami).