Dostupnosť energie v závislosti na sociálnej situácii domácností: Sociálne - environmentálne aspekty distribúcie rizík a dopadov a prognózovanie trendov v energetickej chudobe


Čítať viac o Dostupnosť energie v závislosti na sociálnej situácii domácností: Sociálne - environmentálne aspekty distribúcie rizík a dopadov a prognózovanie trendov v energetickej chudobe

Jedným z problémov ludí v riziku chudoby je podiel výdavkov na elektrickú energiu a palivá na celkových výdavkoch domácností a schopnosť platiť za ne. Cena energií a palív rastie - tak v absolútnych hodnotách ako aj v pomere k príjmom a výdavkom. Domácnosti v riziku chudoby často nemajú dosť prostriedkov na investovanie do znižovania spotreby energie a preto paradoxne platia za ňu viac. Priesečníkom je fenomén, ktorý sa zvykne označovať ako palivová, alebo energetická chudoba a s ňou spojené sociálne a environmentálne dopady.

Espoo


Čítať viac o Espoo

Nové cesty pri realizácii projektov s cezhraničným pôsobením na životné prostredie

Projekt realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg - Rakúsko-Slovensko a financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Viac na: www.espoo-ce.org/at-sk/sk

ANOTÁCIA PROJEKTU: