Project COST - 7. RP EÚ


Čítať viac o Project COST - 7. RP EÚ

Názov projektu: Globálne environmentálne rozhodovanie: Transformácia riziká a príležitosti (TGEG).

Koordinátor: Dr. Philipp PATTBERG, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam počet spoluriešiteľských organizácií podľa krajín, vrátane SR; 15

Hlavný riešiteľ: Dr. Tatiana Kluvánková-Oravská

Spoluriešitelia: Dr. Veronika Chobotová,. Ing. Veronika Poklembová

Technická pomoc: Zuzana Haringová

Viac na: http://www.glogov.org/?pageid=95