Slovenská škola behaviorálnej ekonómie a financií


Čítať viac o Slovenská škola behaviorálnej ekonómie a financií

1. Ciele projektu

a) Ciele projektu na celú dobu riešenia a na jeho jednotlivé etapy.

Tento projekt bol pilotný a mal vytvoriť poznatkovú základňu pre tvorbu analytických nástrojov potrebných pre kvalitné finančné poradenstvo. Tieto nástroje budú ďalej použité ako základný prostriedok pri formulovaní dlhodobých investičných stratégií investorov - klientov finančných inštitúcií v SR, najmä však dôchodkových správcovských spoločností. Projekt mal tri základné ciele, zapracované do rovnomenných etáp: