ProCeSI / Aktivity

Prvé východoslovenské podujatie iniciatívy ProCeSI (Prognostického Centra pre Spoločenskú Integráciu) sa konalo v Prešove v piatok 13. novembra 2015. Bolo venované situácii v tzv. najmenej rozvinutých okresoch Slovenska (NRO), medzi ktoré patria okresy Kežmarok, Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník, Rožňava, Sobrance a Trebišov.


Prosím kliknite sem pre zbytok reportáže.

Dňa 14. júla 2015 sa v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave konalo ďalšie stretnutie iniciatívy ProCeSI. Téma stretnutia bola "Migranti a Slovensko : súčasný vývoj, trendy a postoje obyvateľstva".

 

Pozvánku s programom nájdete tu

Prezentáciu zo stretnutia nájdete tu

Pod záštitou Prognostického ústavu SAV sa dňa 12. mája 2015 v Malom kongresovom centre na Štefánikovej ulici v Bratislave konalo stretnutie iniciatívy ProCeSI. Témami stretnutia boli otázky predpokladaného vývoja v oblasti demografie, školstva a trhu práce.

Prezentáciu zo stretnutia nájdete tu


a tlačovú správu tu.

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu iniciatívy

ProCeSI

Prognostické Centrum pre Sociálnu Integráciu

Vo forme odbornej prednášky spojenej s diskusiou na tému

Veda a výskum pre sociálnu integráciu v praxi:

Príklad využitia Atlasu rómskych komunít v SR

pre tvorbu integračných politík a opatrení  

Miesto: Malé kongresové centrum VEDA, Štefánikova 3, Bratislava

Čas: 25. februára 2015, 14:00 – 16:00 hod

Kliknúť sem na stiahnutie kompletnej pozvánky