ProCeSI / Náš tím / Pavol Baboš

Pavol Baboš

 

Kontakt: pavol.babos@savba.sk

 

pôsobí ako vedecký pracovník na Prognostickom ústave SAV. Dr. Baboš sa venuje primárne výskumu v oblasti neštandardnej práce, trhu práce a nezamestnanosti, industriálnych vzťahov a to aj analýze vzťahov medzi zamestnancami a manažmentom na úrovni firiem. Z metodologického hľadiska sa Pavol Baboš zameriava najmä na kvantitatívne metódy, má bohaté skúsenosti s tvorbou dotazníkov, zberom dát a vyhodnocovaním výskumov verejnej mienky.