ProCeSI / Náš tím / Martina Lubyová

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

trh práce, migrácia, integrácia, celoživotné vzdelávanie

 

Kontakt: martina.lubyova@savba.sk

 

Martina je riaditeľkou Prognostického ústavu SAV. Získala PhD z ekonómie na Centre for Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) v Prahe a State University of New York, PhD zo štatistiky na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, JUDr na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Mgr. v odbore biofyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Prednáša sociálnu štatistiku a teóriu výberov na FHI EU. V období 2000-2010 pôsobila v Medzinárodnej rganizácii práce (MOP) ako špecialistka pre rozvoj zamestnanosti v sub-regionálnom úrade MOP pre južnú Áziu so sídlom v New Delhi (2000-2002), špecalistka pre zamestnnosť v subregionálnom úrade MOP pre východnú Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve (2002-2009) a riaditeľka uvedeného úradu (2009-10). Predošlé pracovné skúsenosti a pracoviská zahŕňajú Intellectual Exchange Fellowship of the Japan Foundation (University of Toyama, Japonsko), Tinbergen Institute (Amsterdam), OECD Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs (Paríž), Národohospodářský ústav České akademie věd (Praha), Institut fuer Hoehere Studien (Viedeň), Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity (Praha). Je členkou redakčných rád viacerých vedeckých časopisov, členkou OECD Expert Group on Migration. Je autorkou a spoluatorkou vyše 60 vedeckých publikácií, zameraných najmä na oblasť ekonomiky zamestnanosti a trhu práce, migrácie, integrácie, vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

 

Vybrané publikácie:

Lubyová M., Van Ours J.C.: “Unemployment Dynamics in Eastern Europe: The Case of the Slovak republic”, European Economic Review, 41, 1997

Lubyová, M., Van Ours, J.C, “Work Incentives and Other Effects of the Transition to Social Assistance: Evidence From the Slovak Republic”, Empirical Economics, Vol. 23, pp. 121-153, 1998

Lubyová M.: “Active Labour Market Policies in the Slovak Republic”, South East Europe Review for Labour and Social Affairs, Vol. 1, No. 3, 1998

Lubyová, M., Van Ours, J.C, “Effects of Active Labor Market Programs on the Transition Rate from Unemployment into Regular Jobs in the Slovak Republic”, Journal of Comparative Economics, 27, 1999

Lubyová, M., Van Ours, J.C, “Unemployment durations of job losers in a labour market in transition”,  Economics of Transition, Vol. 7 (3), 1999

Lubyova, M., Sabirjanova, K., ”Investment in Human Capital under Economic Transformation. The cases of Russia and Slovakia”, Ekonomický časopis (Journal of Economics), Vol. 49, No. 4, 2001

Lubyova, M., “Labour market institutions and policies in the CIS: Post-Transition Outcomes, Working Paper 3/2009, International Labour Organisation, Sub-regional Office for Eastern Europe and Central Asia, Moscow, 2009

Lubyova, M, “Labour market performance in the CIS after two decades of transition: do institutions matter?”, Far Eastern Studies, 2012, Centre for Far Eastern Studies, Toyama University, Japan, 2012

Lubyova, M. (2012), “Changing Demographic, educational and migration patterns in the new EU member countries: What implications for future labour market needs?” in: Growing Free Labour Mobility Areas and Trends in International Migration, OECD, Paris, June 2012

Lubyova, M. and R. Jamilov, (2013), Towards decent employment through accelerated structural reform in Azerbaijan, Baku: United Nations Development Programme, 2013, ISBN 978-9952-8226-6

Lubyova, M. and M. Vojtkova, (2014), Analýza miery atraktívnosti národných ekonomík pre zahraničných investorov v novom globalizovanom prostredí. In Ekonomický časopis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 557-578. (0.343 - IF2013).

Lubyova, M. and P. Babos, (2014), Different Labour Markets within the Varieties of Capitalism in Central and Eastern Europe. In The Journal of Comparative Economic Studies, 2014,Vvol. 9, March, p. 69-88. ISSN 1880-411X