ProCeSI / Náš tím / Anton Marcinčin

Anton Marcinčin

verejné financie, trh práce

 

Kontakt: amarcincin@gmail.com

 

Poradca podpredsedu vlády a ministra financií, a poradca podpredsedu vlády a ministra vnútra. Vedie pracovné skupiny Doing business k daniam a cezhraničnému obchodu na MF SR, zúčastňuje sa na koncepčnej príprave projektov rozširovania kapacít materských škôl a základných škôl na MŠVVaŠ SR a je spoluautorom a predsedom dozornej rady projektu zdravotných osvetárov Zdravé komunity s MZ SR. V roku 2014 ho Platforma žien Slovenska menovala Ambasádorom žien Slovenska.

 

Po absolvovaní ČVUT a postgraduálneho štúdia v Prahe na CERGE-EI, a stážach v Amsterdame a Londýne obhájil doktorát v ekonómii (1999), publikoval desiatky odborných článkov, prednášal na niekoľkých vysokých školách a zúčastňoval sa na mnohých medzinárodných projektoch. Pracoval ako ekonóm Svetovej banky pre Slovensko a Slovinsko (2000-2008) pri reštrukturalizácii podnikov a bánk, reforme správy verejných financií, či vypracovaní správ o životnej úrovni a trhu práce, neskôr ako poradca ministra financií (2009) pri príprave jednotného výberu daní a odvodov. Ako poslanec Národnej rady SR (2010-2012) bol menovaný prezidentom SR za člena Monitorovacieho výboru pre finančnú správu. Od roku 2007 píše pravidelné stĺpčeky do Hospodárskych novín.

 

Marcinčin, Anton (2015). Index zaostalosti obcí. Mimeo.

Marcinčin, Anton a Ľubica Marcinčinová (2014). Trh práce a Rómovia: stav, príčiny a odporúčania. Prognostické práce, vol. 6, no. 2, pp.139-182. www.prog.sav.sk/index.php?id=archive

Marcinčin, Anton a Ľubica Marcinčinová (2010). Straty z vylúčenia Rómov. OSF Bratislava. www.osf.sk/sk/straty-z-vylucenia-romov-ekonomicka-studia

Marcinčin, Anton (2002, ed.). Hospodárska politika na Slovensku 2000-2001. Bratislava: SFPA.

Marcinčin, Anton a Miroslav Beblavý (2000, eds.). Hospodárska politika na Slovensku 1990-1999. Bratislava: CSMA and SFPA.

Marcinčin, Anton (2000). Správa obchodných spoločností v tranzitívnych krajinách - úvod. Finance a úvěr, No.2, p.97-112.

Marcinčin, Anton a Sweder van Wijnbergen (1997). The Impact of Czech Privatization Methods on Enterprise Performance Incorporating Initial Selection Bias Correction. Economics of Transition No.2, 289-304, London: EBRD.

Mejstřík, Michal, Anton Marcinčin a Radek Lastovička, R. (1997). Voucher Privatization, Ownership Structures, and Emerging Capital Market in the Czech Republic. In: Mejstrik, Michal (ed.) The Privatization Process in East-Central Europe. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 64-92

Marcinčin, Anton (1997). Manažéri a politici: model slovenskej privatizácie I, II. Finance a úvěr, No.11 a 12, p.660-679 a 743-755.

Lastovička, Radek, Anton Marcinčin a Michal Mejstrik (1995). Corporate Governance and Share Prices in Voucher Privatized Companies. In: Svejnar, Jan (ed.): The Czech Republic and Economic Transition in Eastern Europe, San Diego: Academic Press.