ProCeSI / Náš tím / Michal Vašečka

PhDr. Michal Vašečka, PhD.

 

Kontakt: mvasecka@fss.muni.cz

 

Dr. Michal Vašečka (1972) pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne a zároveň prednáša aj na Fakulte sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave. Michal Vašečka je zakladateľom Centra pre výskum etnicity a kultúry, kde pôsobil ako riaditeľ v rokoch 2006 až 2012. Absolvoval odborné stáže na New School University, New York (1996-1997) a na University of London (1998), prednášal na Georgetown University, Washington, DC (2008-2009).

 

Vašečka je výskumníkom Institute for the Study of Labor, Bonn od roku 2007 a European Centre for Minority Issues, Flensburg od roku 2010. Vašečka je od roku 2010 členom a od roku 2012 predsedom Rady Fulbrightovej komisie na Slovensku. Od septembra 2012 reprezentuje Slovenskú republiku v Európskej komisii  proti rasizmu a intolerancii (ECRI), ľudsko-právnym inštitútom Rady Európy. V rokoch 1999 až 2005 pracoval v Inštitúte pre verené otázky ako výskumník a od januára 2000 ako programový riaditeľ expertných analýz slovenského transformačného procesu so zameraním na národnostné menšiny a stav občianskej spoločnosti. Bol konzultantom Svetovej banky v rokoch 2000-2008 a 2011-2012.

 

Dr. Michal Vašečka sa zúčastnil a viedol mnoho zisťovaní zaoberajúcich sa rómskou problematikou na Slovensku a v rôznych európskych štátoch – od štúdie UCLA “The Racialization and Feminisation of Poverty in Central Europe“ v rokoch 1998-1999, cez štúdiu Svetovej banky „Social Exclusion and double marginalization of Roma in Slovakia in 1998-2000, po štúdie UNDP Sociographic Mapping of Roma communities in Slovakia in 2001-2002 a GHK Peer review on supporting labour market integration of Roma v roku 2010. Dr. Michal Vašečka publikoval Globálnu správu o Rómoch na Slovensku, najlepšie hodnotenú knihu zaoberajúcou sa rómskou problematikou na Slovensku a bol spoluautorom Stratégie rómskej integrácie do roku 2020 schválenej vládou SR v roku 2012.

 

Vybrané publikácie :

VAŠEČKA, M. - Radičová, I., 2000: Redistribution’s Role in Leveling Income: The Overgrown Slovak Welfare State. In: Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition. (eds.) Rebecca Jean Emigh - Ivan Szelényi. London, Praeger. ISBN: 0-275-96881-2.

VAŠEČKA, M. - Radičová, I., 2001: Social Exclusion and Double Marginalization of the Roma in the Slovak Republic after 1989. In: Labor, Employment, and Social Policies in the EU Enlargement Process (eds.) Funck, B. - Pizzati, L., The World Bank, Washington, DC. ISBN: 0-8213-5008-0.

VAŠEČKA, M. - Jurásková, M. - Nicholson, T., 2003 (eds.): Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava, Institute for Public Affairs 2003. ISBN: 80-88935-46-6.

VAŠEČKA, M., 2009. Social and Labor Market Integration of Ethnic Minoritce in Slovakia. In: Zimmermann, Klaus - Kahanec, Martin (eds) Social and labor market integration of ethnic minorities in the enlarged EU. Bonn: Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.

VAŠEČKA, M. 2008. (ed): Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture. ISBN: 978-92-79-03340-7.