Publikácie / Publikácie

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Monografie a vedecké zborníky

GLOBÁLNE MEGATRENDY: HODNOTENIE A VÝZVY Z POHĽADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rok: 2016
Počet strán: 268
ISBN 978‐80‐970850‐2‐5

Autori:
Mgr.M.Sc. Pavol Baboš, PhD., Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD., RNDr. Dušana Dokupilová, Ing. Elena Fifeková, PhD., Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD., prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.,
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., doc. Ing. Ľuboš Jurik, PhD., Ing. Zuzana Lieskovská, Ing. Ivan Lichner, PhD., prof. Ing. Štefan Luby,DrSc., Dr.H.c., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.,
Ing. Edita Nemcová, PhD., Ing. Eduard Nežinský, PhD., Ing. Viliam Novák, DrSc.,
Ing. Martin Polovka,PhD., RNDr. Mgr. Radoslav Považan, PhD., MSc, doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Ing. Boris Vaňo, PhD.

Recenzenti:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. a Mgr. Daniel Gerbery, PhD.
 

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a  Slovenskou agentúrou životného prostredia predstavilo publikáciu „GLOBÁLNE MEGATRENDY: HODNOTENIE A VÝZVY Z POHĽADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore CE SAV CESTA, APVV, VEGA a bilaterálneho projektu CNR a SAV.

Obálka: Podľa teórie chaosu, tzv. motýlí efekt spôsobuje, že malé zmeny v počiatočných podmienkach môžu mať za následok v deterministickom nelineárnom systéme veľké rozdiely v neskoršom stave.

Labour Market in Slovakia 2017+

Year: 2016
Pages: 229
ISBN 978-80-970850-4-9

Author
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

Team
Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. M.Sc. Pavol Baboš, PhD., Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., Ing. Katarína Karasová, Ing. Ivan Lichner, PhD., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Ivana Studená, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.


This book represents another volume of the series of annual reports on the situation at the Slovak labour market resulting from a research project funded by the Slovak Research and Development Agency. The main goals of this report are: (i) to review the recent labour market developments, (ii) to provide short-term and mid-term forecasts of the labour market development, and (iii) to examine the causes of selected structural problems of the Slovak labour market.

The report is targeting the key stakeholders in the field of labour market policies, research community and general public. The current volume is published in English language complemented by short summaries in Slovak for each chapter.

Labour market in Slovakia 2016+

Year: 2015
Pages: 241
ISBN 978-80-7144-255-4

Author
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

Team
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ing. Ivana Studená, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Ing. Ivan Lichner, PhD., Ing. Katarína Karasová, Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. M.Sc. Pavol Baboš, PhD.

Under the project: Addressing social challenges related to the design of evidence-based labour market policies, supported by the Slovak Research and Development Agency, Institute of Economic Research in cooperation with other partners plans to annually publish a monitoring study about the situation and expected future development on the Slovak labour market, together with selected, labour market related topics. The structure of this publication is in line with this goal. Its first part deals with recent developments on the Slovak labour market, complemented by the results of a short and a medium-term forecast of main labour market indicators. The later part of the publication shelters several shorter focused thematic chapters, where the team of investigators provides information relevant for evidence-based policy making.