Výskum / Medzinárodné projekty

Projekt Horizont 2020: ENLIVEN
Doba riešenia projektu: 10/2016 – 9/2019

Projekt Horizont 2020: CEMEA
Doba riešenia projektu: 06/2015 - 05/2016

Projekt Horizont 2020 - YMOBILITY
Doba riešenia projektu: 03/2015 - 02/2018

Projekt LLLight’in’Europe - 7. RP EÚ
Doba riešenia projektu: 01/2012 - 09/2015

Projekt EcoFINDERS - 7.RP EÚ
Doba riešenia projektu: 01/2011 - 12/2014

Projekt RESPONDER - 7. RP EÚ
Úloha vedy v strategickom plánovaní ekonomického rastu a udržateľnej spotreby: Vytváranie prepojení medzi výskumom a tvorbou verejných politík
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: Január 2011 - Jún 2014

Projekt COST- 7. RP EÚ
Globálne environmentálne rozhodovanie: Transformácia riziká a príležitosti (TGEG)
Doba riešenia: 6/2008 - 10/2012

Projekt GOVERNAT - 6. RP EÚ
Viacúrovňové rozhodovanie v ochrane životného prostredia. Nástroje a procesy v ochrane vôd a biodiverzity v Európe.
Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodivesity Governance in Europe
Doba riešenia: : 10/2006 - 9/2010

Projekt THEMES - 6. RP EÚ
Nové teórie a metódy skúmania trvalo udržateľného rozvoja
Emerging Theories and Methods in Sustainability Research
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2009

Projekt RUBICODE - 6. RP EÚ
Ochrana biodiverzity dynamických ekosystémov
Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems
Doba riešenia: 09/2006 - 02/2009

Projekt EURO-COOP - 6. RP EÚ
Hodnotenie dopadu a mapovanie regionálnych inovačných politík. Európska spolupráca pre trvaloudržateľné regionálne inovácie
Regional Innovation Policy Impact Assessment and Benchmarking Process: European Cooperation for Sustainable Regional Innovation
Doba riešenia: 06/2005 - 02/2008

Projekt IDARI - 5. RP EÚ
Inštitucionálne zmeny v agropotravinárstve a v rozvoji vidieka v krajinách strednej a východnej Európy Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions in CEE Countries IDARI
Doba riešenia: 06/2003 - 06/2006

Projekt COST A-22
Metódy predvídania – hľadanie nových ciest výskumu budúcnosti
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 12/2003 – 12/2007