Výskum / Bilaterálne projekty

Projekt Espoo
Nové cesty pri realizácii projektov s cezhraničným pôsobením na životné prostredie
Doba riešenia: 2004 - 2006

Regional Diversity and Local Development in Central and Eastern Europe
Doba riešenia: 2006 - 2007

UNIVERSITAS project
Doba riešenia: 2005 - 2007