Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied – Prognostický ústav dňa 24. októbra 2018 hostil prednášku Dr.

V utorok 16.októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia

Tím vedeckých pracovníkov CSPV SAV, ktorí participujú na projekte H2020 ENLIVEN „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe“

Najnovšie Publikácie

ISBN: 978-80-89524-23-5

Editori:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
RNDr. Mgr. Radoslav Považan, MSc., PhD.

ISBN: 978‐80‐970850‐2‐5

Editori:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.

ISBN:     978-80-970850-4-9
e-ISBN: 978-80-970850-5-6

Editors:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová,
PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.