Zverejňovanie informácií / Verejné obstarávanie - Zákazky s nízkou hodnotou

4. štvrťrok 2015

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazky

Hodnota zákazky

 

1.               

  Eur

 

2. štvrťrok 2015

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazky

Hodnota zákazky

 

1.ProximalT s.r.o, Ota Holúska 18, 841 06 BratislavaSoftvér pre komplexné rozhodovanie                            

 7918,80 Eur

 

 

4. štvrťrok 2014

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazkyHodnota zákazky
1.

Vydavateľstvo Ekonóm,Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava

 

Vydanie monografie                   1300
2.Alza.sk, Prievozská 18, 821 09 Bratislava     Výpočtová technika s príslušenstvom 1771
3.        Alza.sk, Prievozská 18, 821 09 Bratislava     

Výpočtová technika s príslušenstvom

  1035

3. štvrťrok 2014

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazkyHodnota zákazky
1. €

2. štvrťrok 2014

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazkyHodnota zákazky
1.VEDA, Vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, BratislavaFormátovanie monografie1 500,00 €
2. 

 

 

 

1. štvrťrok 2014

4. štvrťrok 2013

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazkyHodnota zákazky
1.CCW, s.r.o., Trenčianska 47, 821 00 Bratislavavýpočtová technika s príslušenstvom

2350,80

 

2.

J.Janík -Repro Print, Púpavová 31,                841 05 Bratislava

Tlač a väzba publikácie2598,00
3.

OF PRINT JH s.r.o. Vlčie hrdlo 22,   Bratislava            

Tlač a väzba monografie3190,00
4.Alojz Gorfol, Vrbová 357/9, 925 23 JelkaPVC Krytina, celoplošné lepenie1692,00
5.CCW, s.r.o Trenčianska 47, Bratislavavýpočtová technika s príslušenstvom1467,00

3. štvrťrok 2013

2. štvrťrok 2013

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky
1. Quest  Associates Ltd., PO BOX 27 17, Coventry, CV3 6 YE, United Kingdom spolupráca na výskumnom projekte :
- návrh procesov
- moderovanie konferencie
4.000 €
2. SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o., Pluhová 55  Bratislava  831 03 výpočtová technika  s príslušenstvom 1.416 €
3. Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava 811 02
SITNO Holding, a.s. Zechenterova 328/5, Kremnica 967 01
catering pre konferenciu 3.713 €
4. Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava 811 02
SITNO Holding, a.s. Zechenterova 328/5, Kremnica 967 02
prenájom priestorov a technické zabezpečenie konferencie 2.080 €
5. Castle Restaurant s.r.o., Gorkého 11 Bratislava 811 01 prenájom priestorov a večera pre účastníkov konferencie 1 346 €

1. štvrťrok 2013

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky
1. nama5 s.r.o. , Mierová 36 Bratislava, 821 05 prepracovanie webstránky PÚ SAV 1.500 €