DISCLOSURE / Public procurement - Low-value contracts

[Translate to English:] 4. štvrťrok 2015

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazky

Hodnota zákazky

 

1.               

  Eur

 

[Translate to English:] 2. štvrťrok 2015

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazky

Hodnota zákazky

 

1.ProximalT s.r.o, Ota Holúska 18, 841 06 BratislavaSoftvér pre komplexné rozhodovanie                            

 7918,80 Eur

 

 

[Translate to English:] 4. štvrťrok 2014

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazkyHodnota zákazky
1.

Vydavateľstvo Ekonóm,Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava

 

Vydanie monografie                   1300
2.Alza.sk, Prievozská 18, 821 09 Bratislava     Výpočtová technika s príslušenstvom 1771
3.        Alza.sk, Prievozská 18, 821 09 Bratislava     

Výpočtová technika s príslušenstvom

  1035

[Translate to English:] 3. štvrťrok 2014

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazkyHodnota zákazky
1. €

[Translate to English:] 2. štvrťrok 2014

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazkyHodnota zákazky
1.VEDA, Vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, BratislavaFormátovanie monografie1 500,00 €
2. 

 

 

 

[Translate to English:] 1. štvrťrok 2014

[Translate to English:] 4. štvrťrok 2013

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzačaPredmet zákazkyHodnota zákazky
1.CCW, s.r.o., Trenčianska 47, 821 00 Bratislavavýpočtová technika s príslušenstvom

2350,80

 

2.

J.Janík -Repro Print, Púpavová 31,                841 05 Bratislava

Tlač a väzba publikácie2598,00
3.

OF PRINT JH s.r.o. Vlčie hrdlo 22,   Bratislava            

Tlač a väzba monografie3190,00
4.Alojz Gorfol, Vrbová 357/9, 925 23 JelkaPVC Krytina, celoplošné lepenie1692,00
5.CCW, s.r.o Trenčianska 47, Bratislavavýpočtová technika s príslušenstvom1467,00

[Translate to English:] 3. štvrťrok 2013

[Translate to English:] 2. štvrťrok 2013

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky
1. Quest  Associates Ltd., PO BOX 27 17, Coventry, CV3 6 YE, United Kingdom spolupráca na výskumnom projekte :
- návrh procesov
- moderovanie konferencie
4.000 €
2. SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o., Pluhová 55  Bratislava  831 03 výpočtová technika  s príslušenstvom 1.416 €
3. Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava 811 02
SITNO Holding, a.s. Zechenterova 328/5, Kremnica 967 01
catering pre konferenciu 3.713 €
4. Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava 811 02
SITNO Holding, a.s. Zechenterova 328/5, Kremnica 967 02
prenájom priestorov a technické zabezpečenie konferencie 2.080 €
5. Castle Restaurant s.r.o., Gorkého 11 Bratislava 811 01 prenájom priestorov a večera pre účastníkov konferencie 1 346 €

[Translate to English:] 1. štvrťrok 2013

Porad.
Číslo
Identifikácia uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky
1. nama5 s.r.o. , Mierová 36 Bratislava, 821 05 prepracovanie webstránky PÚ SAV 1.500 €