Výskum / Projekty APVV / Projekt APVV 0004-07 "Slovenská škola behaviorálnej ekonómie a financií"