FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR / Archive

[Translate to English:] 2014 (Volume 6)

[Translate to English:] Volume 6, No 5, 2014

 

Volume 6, No 4, 2014

 

 Volume 6, No 3, 2014

 

Volume 6, No 2, 2014

 

Volume 6, No 1, 2014

[Translate to English:] 2012 (Volume 4)

[Translate to English:] Volume 4, No 2, 2012

Úvod

Eva Rublíková, Martina Lubyová
(CE CESTA - Zmluva III/2/2011 o poskytnutí prostriedkov na činnosť Centra excelentnosti SAV)
Modelovanie a prognózy vývoja vybraných ukazovateľov trhu práce v SR

Branislav Šprocha, Boris Vaňo
(CE CESTA - Zmluva III/2/2011 o poskytnutí prostriedkov na činnosť Centra excelentnosti SAV)
Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie Slovenska
1. časť: Plodnosť

Branislav Šprocha, Boris Vaňo
(CE CESTA - Zmluva III/2/2011 o poskytnutí prostriedkov na činnosť Centra excelentnosti SAV)
Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie Slovenska 
2. časť: Úmrtnosť


Volume 4, No 1, 2012

Úvod

Štefan Luby
(CE CESTA - Zmluva III/2/2011 o poskytnutí prostriedkov na činnosť Centra excelentnosti SAV)
Súčasný stav civilnej bezpečnosti Európy a Slovenska 2012 a jeho perspektívy

Edita Nemcová, Peter Silanič
Odhadovanie potenciálneho produktu malej otvorenej ekonomiky na príklade Slovenska

Edita Nemcová
Udržateľný rozvoj verzus konkurencieschopnosť priemyslu EÚ

 

[Translate to English:] 2011 (Volume 3)

[Translate to English:] Volume 3, No 5, 2011

Volume 3, No 4, 2011

Volume 3, No 3, 2011

Volume 3, No 2, 2011

Volume 3, No 1, 2011

[Translate to English:] 2010 (Volume 2)

[Translate to English:] Volume 2, No 3, 2010

Volume 2, No 2, 2010

Úvod

Vladimír Baláž (PÚ SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava)
Regional innovation systems in the Slovak NUTS II regions

Martina Lubyová, Edita Nemcová
Foreign migration and its regional dimension in Slovakia following EU accession

 

Volume 2, No 1, 2010

Úvod

Richard Filčák (PÚ SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava), Tatiana Kluvánková-Oravská (PÚ SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava), Maroš Finka
Prognostika a meniaci sa ekonomický, sociálny a environmentálny kontext: Výzvy pre interdisciplinárny výskum

Maroš Finka, Tatiana Kluvánková-Oravská (PÚ SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava)
Koncept polycentricity v súčasnej teórii a praxi spravovania územia

Peter Podolák, Geografický ústav SAV, Matej Jaššo, Ústav manažmentu STU
Vybrané aspekty socio-ekonomického a priestorového rozvoja oblasti povodia rieky Moravy

Elena Fifeková, Edita Nemcová, Štefan Sabo
Automobilový priemysel EÚ a hospodárska kríza

[Translate to English:] 2009 (Volume 1)

[Translate to English:]

PP1/2009
plná verzia (pdf)
Prognostické práce 1/1/2009 Tématické číslo The Governance of the Commons (edited by T.Kluvánková-Oravská, V. Chobotová)
PÚ SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava

PP2/2009
plná verzia (pdf)
Prognostické práce 1/2/2009
Branislav Šprocha a Ivan Prachár
PÚ SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava

PP3/2009
plná verzia 1. časť (pdf)
plná verzia 2. časť (pdf)
Prognostické práce 1/3/2009