Titulka NDV
Rok Vydania
2019
Počet strán
135
Obsah

ISBN: 978-80-89524-38-9

Autori:
Branislav Šprocha - Prognostický ústav CSPV SAV
Pavol Tišliar - Katedra etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave

Prognostický ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vydal publikáciu autorov Branislava Šprochu a Pavla Tišliara s názvom „Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku“.

Publikácia vznikla ako čiastkový výstup z projektu VEGA 2/0057/17 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku.

Recenzenti:
Boris Vaňo - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum
Luděk Šídlo - Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Prahe