Číslo projektu
664337
Doba riešenia projektu
06/2015
05/2016
Anotácia

Horizont 2020

Číslo projektu: 664337

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre aplikáciu pokročilých materiálov (CEMEA - Building - up Centre of Excellence for advanced materials application)

Doba riešenia: 06/2015 -  05/2016

Partneri:
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Fínsko:
VTT Technical Research Centre of Finland 
University of Helsinky

Zodpovedný vedúci projektu:  Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.

Spoluriešitelia:
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Ing. Tomáš Jeck, PhD.

web: www.cemea.sav.sk