Ročenka sociálneho podnikania
Rok Vydania
2019
Počet strán
87
Obsah

ISBN: 978-80-89524-31-0

Editorka:
Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) predstavilo novú publikáciu "Ročenka sociálneho podnikania". Téma sociálneho podnikania sa v ostatnom období dostáva do stredu pozornosti nie len tvorcov politík, finančných inštitúcii, možných sociálnych podnikateľov ale i akademickej obce. V porovnaní s viacerými krajinami, najmä západnej Európy, téme sociálneho podnikania však nie je na Slovensku doposiaľ venovaná adekvátna pozornosť a v súvislosti so sociálnym podnikaním zatiaľ existuje len málo pôvodných textov napísaných v slovenčine. Ročenka sociálneho podnikania sa snaží túto medzeru aspoň čiastočne vyplniť. Ambíciou je pokračovať v zostavovaní ďalších čísiel Ročenky, zbierať texty pripravené v slovenskom jazyku a ich publikovaním podporiť  diskusiu o otázkach spojených so sociálnym podnikaním na Slovensku.
Ročenka sociálneho podnikania predkladá tri texty. Všetky vznikli ešte v roku 2018 a každý z nich na problematiku sociálneho podnikania nahliada z inej perspektívy.

Autormi textov sú Lucia Kováčová, Peter Mészáros, Juraj Mikuš, Anna Pilková, Daniel Škobla. Ročenku zostavila Zuzana Polačková.

Recenzenti:
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
Michal Polák, BSc, MSc, PhD.