default_image
Autor
Obsah

BABOŠ, Pavol. Slovensko v globalizujúcej sa EÚ : výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva. Recenzenti: Erik Láštic, Aneta Világi. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 82 s. ISBN 978-80-972693-2-6(VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe).