Logo PU

Oznámenie o výsledku výberového konania na pozíciu vedeckého pracovníka/čky CSPV SAV v organizačnej zložke Prognostický ústav.

V termíne do 27. augusta 2018, ktorý bol stanovený ako termín podania prihlášok, sa prihlásili traja uchádzači. Výberová komisia v dostatočnom predstihu pozvala uchádzačov na osobný pohovor dňa 27. augusta 2018. Výberová komisia zhodnotila predložené doklady, ich osobnú prezentáciu a ústne odpovede na otázky členov výberovej komisie a určila prijatie nasledovných uchádzačov na pozíciu vedeckej pracovníčky CSPV SAV, organizačnej zložky Prognostický ústav:

  • Ing. Katarína Korytárová, PhD.
  • Mgr. M.A. Zuzana Poláčková

 


                                                                                            Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.
                                                                                     CSPV SAV vedúci organizačnej zložky PÚ

Bratislava 28.8.2018