Medzinárodný workshop o vysielaní pracovníkov v rámci EÚ

Plán obnovy: Ako naštartovať zelenú transformáciu?

Prog

Workshop Energie v domácnosti

ODPREZENTOVALI SME KĽÚČOVÉ ZISTENIA Z PROJEKTU POW-BRIDGE O VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV NA SLOVENSKU

Výskumníčky I

Horným Uhorskom

Touto cestou predstavujeme 17-minútový popularizačno-edukatívny audiovizuálny výstup, súvisiaci s riešeným projektom VEGA "Cyrilický cestopis z ces

VYDALI SME VÝSKUMNÚ SPRÁVU O VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV NA SLOVENSKU

Konferencia Energy Evaluation Europe 2021

V dňoch 10-16.

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020

Aktuálna publikácia OECD

Ivana Studená (PÚ CSPV) o celoživotnom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní dospelých

Prvé zasadnutie Strategickej rady (Strategic Board Meeting) projektu POW-BRIDGE

Prvé zasadnutie

The Brussels Times cituje výsledky výskumu

Projekt POW-Bridge

Vedecké pracovníčky Prognostického ústavu CSPV SA Lucia Mýtna Kureková, Ivana Studená a Lucia Kováčová začali participovať na medzinárodnom projekt

Medzinárodný online workshop: “Vylúčenie migrantov z prístupu ku sociálnym politikám”

Výskumníčka Prognostického ústavu Lucia Mýtna Kureková sa v dňoch 17.-19.