foto01

Slovenská akadémia vied aj tento rok ocenila špičkových vedcov zo svojich radov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o to, aby sa ľudské poznanie neustále posúvalo vpred. Ocenenie získali aj naše kolegyne a kolegovia z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. a riešiteľský kolektív v zložení: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., PhDr. Mária Homišinová, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Lucia Heldáková,PhD., Mgr. Lucia Ištoňová, PhD., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Juraj Martonyik, PhD. získali Cenu SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce.
V kategórii Špičkové publikácie v časopisoch zaradených do Nórskeho registra boli ocenení: Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD., Ondrej Ficeri, PhD., PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. a doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Srdečne gratulujeme! Viac o udeľovaní cien nájdete na stránke sav.sk.

Zdroj: www.sav.sk
Foto: Katarína Gáliková


Fotogaléria

Foto02 foto03