Pozícia Meno E-mail Telefón Číslo dverí Profil
vedúci ústavu a zástupca riaditeľky CSPV SAV Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. filcak.richard@gmail.com +421 904 933 537 52 >
zástupkyňa vedúceho ústavu Ing. Ivana Studená, PhD. ivana.studena@savba.sk 56 >
vedecký tajomník Mgr. Igor Taldík igor.taldik@savba.sk 43 >
ekonomicko-technický odbor Ing. Magda Snopková progmsno@savba.sk +421 2 52 49 51 14 39 >
knižnica Ingrid Pecháňová proginpe@savba.sk +421 2 52 49 53 00 53 >
vedúci vedecký pracovník doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD. DrSc. vbalaz@yahoo.com 64 >
interný doktorand Ing. Matúš Baliak matus.baliak@savba.sk 42 >
vedecký pracovník Ing. Miroslav Balog, PhD. progmiba@savba.sk 54 >
vedecká pracovníčka RNDr. Dušana Dokupilová, PhD. dusana.dokupilova@savba.sk 65 >
vedecká pracovníčka Ing. Elena Fifeková, PhD. progfife@savba.sk 63 >
interná doktorandka Ing. Dagmar Gombitová dagmar.gombitova@savba.sk 42 >
interná doktorandka Ing. Nicol Haulíková nicol.haulikova@savba.sk 42 >
vedecký pracovník Ing. Richard Heriban, PhD. progriso@savba.sk 58 >
PhDr. Anna Hlaváčová, CSc. anna.a.hlavacova@gmail.com 65 >
interná doktorandka Mgr. Kristína Hošová progkhos@savba.sk 62 >
vedecká pracovníčka Ing. Martina Chrančoková, PhD. progmach@savba.sk 63 >
vedecký pracovník Ing. Tomáš Jeck, PhD. tomas.jeck@savba.sk 56 >
RNDr. Kárász Pavol, CSc. progpkar@savba.sk 43 >
vedecká pracovníčka Ing. Katarína Korytárová, PhD. k.korytarova@savba.sk 55 >
vedecká pracovníčka Ing. Ľubica Kotorová Slušná, PhD. lubica.kotorova-slusna@savba.sk 54 >
vedecká pracovníčka Mgr. Lucia Kováčová, MA lucia.kovacova@savba.sk 55 >
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. progluby@savba.sk 57 >
interný doktorand Ing. Martin Mlynár martin.mlynar@savba.sk >
vedecká pracovníčka Ing. Katarína Moravčíková, PhD. katarina.moravcikova@savba.sk 62 >
vedecká pracovníčka Mgr. Lucia Mýtna Kureková, MA, PhD. lucia.mytna-kurekova@savba.sk 55 >
vedecká pracovníčka Ing. Edita Nemcová, PhD. progedit@savba.sk 60 >
vedecký pracovník Ing. Eduard Nežinský, PhD. eduard.nezinsky@savba.sk 63 >
vedecká pracovníčka Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD. polackova.zuzana@savba.sk 59 >
vedecká pracovníčka Mgr. Martina Porubčinová, PhD. progmpor@savba.sk +421 903 944 978 64 >
interná doktorandka Mgr. Nikoleta Slavíková nikoleta.slavikova@savba.sk >
vedecký pracovník RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD. branislav.sprocha@gmail.com 56 >
vedecký pracovník Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. miroslav.stefanik@savba.sk +421 949 285 323 62 >