Titulka

Dňa 24.6.2021 v rámci online podujatia Systémové prístupy k prechodom na udržateľnosť: obehové hospodárstvo ako prierezová potreba“  vystúpi v hlavnom paneli diskutujúcich vedúci Prognostického ústavu CSPV SAV Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.

Európska zelená dohoda požaduje hlbokú transformáciu celej spoločnosti vrátane systémov spotreby a výroby. Účastníci podujatia budú hľadať odpovede na otázky: Ako prepojiť odvetvia a zainteresované strany, politiky a výskum cez jednotlivé rezorty a hranice? Ako najlepšie integrovať environmentálne znalosti dostupné v európskych a vnútroštátnych inštitúciách a vložiť ich do vedecko-politického rozhrania s cieľom presadiť udržateľný prechod a uskutočniť obehové hospodárstvo?

Organizátori podujatia pozývajú výskumníkov, tvorcov politík, finančníkov, mimovládne organizácie, odborníkov z praxe - všetkých, ktorí majú záujem o prechod k systémovej udržateľnosti a obehové hospodárstvo , aby sa aktívne zapojili do diskusie s pozvanými rečníkmi z agentúr a odborníkmi z vedy, politiky a praxe.

 

Program 24. júna 2021:

Hlavný panel 14:30 - 15:15 SELČ

Workshop 15:30 - 16:15 SELČ

 

Zameranie hlavného panelu  a workshopu:

• poukázať na prierezové potreby a príležitosti v oblasti výskumu a inovácií - naprieč silami - s cieľom umožniť efektívne vykonávanie prechodov systémovej udržateľnosti,

• posúdiť možnosti na zlepšenie transformačného výskumu a inovácií (R&I) na európskej úrovni a na úrovni členských štátov,

• informovať kľúčové zúčastnené strany o možnostiach účasti na vedecko-politickom dialógu potrebnom na uskutočnenie hlbokej transformácie,

• ukázať, ako je program Horizont Európa kľúčovým predpokladom na dosiahnutie cieľov európskej zelenej dohody - mobilizáciou výskumu a inovácií, katalyzáciou akcií, demonštrovaním riešení a výrobou verejných statkov.

Zaregistrovať sa na Európske dni výskumu a inovácií môžete na: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

20210615_Flyer_RiDaysEU-Systemic_Approaches_Sustainability_Transistion_Circular_Economy-24June2021_1430-1615.pdf813.91 KB