Odborne vzdelavanie

Ivana Studená, výskumná pracovníčka PÚ CSPV vystúpila v rámci Európskeho týždňa odborných zručností   v minisérii informačných videí o odbornom vzdelávaní a príprave na Slovensku a v Európe. Ivana Studená hovorila o celoživotnej potrebe udržiavať a zlepšovať zručnosti dospelých a o oblastiach rozvoja ľudského kapitálu, ktoré si vyžadujú akútnu pozornosť tvorcov politík na Slovensku ako napríklad podpora programov rozvoja základných zručností resp. funkčných gramotností.


Video s Ivanou Studenou je dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=N66bvsTsICw&t=2s
Viac informácií o tejto kampani a ďalších aktivitách: 
https://epale.ec.europa.eu/en/node/163412


Fotogaléria