Poradové číslo výzvy Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky Zaradenie do CPV slovníka Rozsah zákazky Predpokladaná hodnota Zákazky (s DPH) Termín na doručenie ponuky Dátum vystavenia objednávky alebo uzavretia zmluvy Identifikácia uchádzača
32 31.08.2015 Notebook 30213100-6 2 ks Juriga, s.r.o 07.09.2015 09.07.2015 Juriga, s.r.o
31 Softvér pre komplexné rozhodovanie 72212100-0 prehľ.detail na vyžiadanie 9000 16.06.2015 16.06.2015 PROXIMAIT s.r.o,ota Holúska 18,

84106 Bratislava