Poradové číslo výzvy Identifikácia uchádzača Predmet zákazky Predpokladaná hodnota Zákazky (s DPH)
1 ProximalT s.r.o, Ota Holúska 18, 841 06 Bratislava Softvér pre komplexné rozhodovanie 7918,80 Eur