• Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2020
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2019
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2018
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2017
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2016
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2015
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2014
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2013
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2012
  • Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2011