obalka-glomeg
Rok Vydania
2016
Počet strán
268
Obsah

ISBN: 978‐80‐970850‐2‐5

Editori:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a  Slovenskou agentúrou životného prostredia predstavilo publikáciu „GLOBÁLNE MEGATRENDY: HODNOTENIE A VÝZVY Z POHĽADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore CE SAV CESTA, APVV, VEGA a bilaterálneho projektu CNR a SAV.

Obálka: Podľa teórie chaosu, tzv. motýlí efekt spôsobuje, že malé zmeny v počiatočných podmienkach môžu mať za následok v deterministickom nelineárnom systéme veľké rozdiely v neskoršom stave.

Recenzenti:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. a Mgr. Daniel Gerbery, PhD.