Prognostický ústav CSPV SAV

Vedúci organizačnej zložky a zástupca riaditeľky CSPV SAV:
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
progrfil@savba.sk

Zástupkyňa vedúceho organizačnej zložky:
Ing. Ivana Studená, Ph.D.
progistu@savba.sk

Vedecký tajomník:
Mgr. Igor Taldík
igor.taldik@savba.sk

Sekretariát
Šancová 56
811 05 Bratislava
Tel.: 421/2/52 49 51 14, 52 49 50 62
Fax: 421/2/52 49 50 29
E-mail: progasis@savba.sk

 

Vedecká rada CSPV SAV zvolená akademickou obcou dňa 20.júna 2018

Prognostický ústav CSPV SAV:
Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
Mgr. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
EXT.: Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.


Spoločenskovedný ústav CSPV SAV:
Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.
Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
EXT.: Prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.


Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV:
Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (predsedníčka VR)
Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.
EXT.: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

 

Vedecké oddelenia

1. vedecké oddelenie
Teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte

VedúciRNDr. Pavol Kárász, CSc.
Spolupracovníci 

 

2. vedecké oddelenie
Spoločenské aspekty globálnych environmentálnych zmien

VedúciMgr. Richard Filčák, PhD. MSc.
Spolupracovníci

 

 

3. vedecké oddelenie
Koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny

Vedúci Ing. Edita Nemcová, PhD.
Spolupracovníci