Logo POW BRIDGE

Vedecké pracovníčky Prognostického ústavu CSPV SA Lucia Mýtna Kureková, Ivana Studená a Lucia Kováčová začali participovať na medzinárodnom projekte s názvom “POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov“. Projekt POW-Bridge pokrýva osem európskych krajín  - Rakúsko, Slovinsko, Taliansko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko a Severné Macedónsko. Projekt je realizovaný siedmimi projektovými partnermi a niekoľkými pridruženými organizáciami, ktoré v týchto krajinách pôsobia. Slovenskú časť tímu vedie vedúca projektu Lucia Mýtna Kureková.

Hlavným cieľom projektu POW-Bridge je skúmanie rozdielov medzi legislatívou a praktickými skúsenosťami vo vysielaní pracovníkov, identifikovanie výziev, rozvoj a zdieľanie účinných riešení s vysielajúcimi zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi, ktorí sú poverení zabezpečovaním dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa vysielania pracovníkov.

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke tu.

POW_BRIDGE_newsletter1_final.pdf418.73 KB POW-BRIDGE_newsletter2_03_2021.pdf249.78 KB POWbridge_flyer_SK.pdf962.91 KB POWbridge_flyer_EN.pdf917.06 KB

Fotogaléria