Obalka SK
Rok Vydania
2020
Počet strán
143
Obsah

ISBN: 978-80-89524-46-4

Autori:
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Škobla, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenská akadémia vied publikovalo túto monografiu v edícii Forecasting Works: Research TO Practice / Výskum PRE prax.

Táto publikácia je založená na výsledkoch výskumu pre Nadáciu otvorenej spoločnosti / Program verejného zdravia a MARGIWORK / APVV-17-0141 (Analýza bariér v prístupe k zamestnaniu pre marginalizované skupiny obyvateľstva: vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickom, geo¬grafickom a sociálno-antropologickom výhľade)

Recenzenti:
Rastislav Vrbenský
Mario Rodríguez Polo

 


Publikácia