Pozícia
vedecký pracovník
Číslo dverí
63
Akademická kvalifikácia
Eduard Nežinský pracuje na Prognostickom ústave SAV od roku 2013. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre hospodárskej politiky (predmety Analýza efektívnosti a produktivity a Hospodárska politika II). Absolvoval postgraduálny výskumný pobyt na Viedenskej Wirtschaftsuniversität (2019).
V rámci expertíznej činnosti sa podieľal na analýze výdavkov Sociálnej poisťovne (v spolupráci s IFP, 2017) alebo analýze konkurencieschopnosti automobilového priemyslu (v spolupráci s IWI, Viedeň). V súčasnosti je členom expertného tímu pre hodnotenie kompetencií dospelých PIAAC na Slovensku (v spolupráci s NÚCEM.

Vedúci/vedúca projektov
- VEGA grant no. 1/0716/19

Člen/Členka projektových tímov:
- VEGA grant no. 2/0002/18
Oblasti vedeckého záujmu
- Prognózovanie krátkodobých časových radov
- Hodnotenie dopadov politík
- Inštitúcie a konkurencieschopnosť